การเงิน รู้จักกองทุนรวม (ภาคต่อ)

รู้จักกองทุนรวม (ภาคต่อ)
เรามาว่ากันต่อถึงกองทุนต่างๆ ที่น่าสนใจและเหมาะสมกับนักลงทุนประเภทไหนบ้าง
• กองทุนรวมผสม วัตถุประสงค์ของกองทุนนี้คือคงอัตราส่วนของการลงทุนเอาไว้ไม่เกินร้อยละ 65 และไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม การลงทุนตราสารหนี้ทั้งภาครัฐภาคเอกชนและหุ้น ซึ่งมีโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนสูงกว่าการลงทุนในกองทุนตราสารหนี้ และได้ผลตอบแทนที่ไม่ต้องเสียภาษีสำหรับบุคคลธรรมดา ซึ่งจะเหมาะกับผู้ลงทุนที่สามารถยอมรับระดับความเสี่ยงในระดับปานกลางถึงค่อนข้างสูงและต้องการที่จะได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่าเงินที่ลงทุนในตราสารหนี้เพียงอย่างเดียว
• กองทุนตราสารทุน กองทุนที่จะนำเงินทุนส่วนใหญ่ในตราสารประเภทหุ้นทุน แต่มีความเสี่ยงสูงกว่ากองทุนรวมอื่นๆ ด้วยผลที่ว่าการลงทุนแห่งนี้จะผลตอบแทนที่สูงจากการปรับราคาขึ้นหรือลงของหุ้นที่ลงทุน สามารถเลือกนำเงินไปลงทุนในหุ้นที่มีอัตราการเติบโตสูง (Growth Fund) และ หุ้นที่มีพื้นฐานดีและมีเงินปันผลอย่างสม่ำเสมอ (Income Fund) และการลงทุนในตัวหุ้นที่มีศักยภาพในการเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ มีโอกาสที่จะได้รับค่าตอบแทนสูง และได้รับผลตอบแทนที่ไม่ต้องเสียภาษีสำหรับบุคคลธรรมดาอีกด้วย
• กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ นโยบายการลงทุนสำหรับทรัพย์สินต่างๆ ที่นักลงทุนสามารถเลือกได้เช่น ตราสารหนี้ หุ้น น้ำมัน หรือทองคำ สามารถเพิ่มโอกาสที่จะสร้างผลตอบแทนมากกว่าการลงทุนในประเทศและกระจายความเสี่ยงในการลงทุนอีกด้วย เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการกระจายการลงทุนและสามารถยอมรับกับความเสี่ยงด้านความผันผวนด้านอัตราการแลกเปลี่ยนได้ และผลตอบแทนนั้นไม่ต้องเสียภาษีสำหรับบุคคลธรรมดา

Post a Comment

You must be logged in to post a comment.