การเงิน รู้จักกองทุนรวม (ภาคต่อ)

รู้จักกองทุนรวม (ภาคต่อ)
กองทุนที่น่าสนใจและควรที่จะลงทุนนั้นไม่ได้มีเพียวแค่กองทุนเดียวหรือสองกองทุนเท่านั้น ตัวเลือกที่มากมายนั้นเป็นเรื่องดีเพื่อเปิดกว้างสำหรับนักลงทุนที่มองเห็นอนาคตที่กว้างไกล เรามีกองทุนที่เหลือเพื่อแนะนำให้กับนักลงทุนมือใหม่อีกด้วย
• กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ กองทุนที่เป็นประโยชน์ที่สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้และอีกจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมให้มีการออมทรัพย์สำหรับในยามเกษียณอายุ การลงทุนในกองทุนนี้ก้เหมือนกับการลงทุนทั่วไป แต่กองทุนนี้มีความเสี่ยงต่ำ วึ่งเน้นการลงทุนในแบบตราสารหนี้เช่น พันธบัตรรัฐบาล ไปจนถึงกองทุนที่มีความเสี่ยงสูงเช่น การลงทุนด้วยหุน หรือทองคำ แต่มีเงื่อนไขนั้นคือ ผู้ลงทุนจะต้องลงทุนอย่างต่อเนื่องจนถึงอายุ 55 ปี และซื้อกองทุนขั้นต่ำไม่น้อยว่า 3% ของเงินที่ได้ในแต่ละปีโดยประมาณปีละ 5,000 บาทขึ้นไป ซึ่งเหมาะสมกับผู้ลงทุนที่ต้องการลดหย่อนภาษีและต้องการที่จะออมเงินเอาไว้เมื่อครั้งเกษียณ ที่สำคัคยที่ไม่มีสวัสดิการออมทรัพย์เพื่อวัยเกษียณ
• กองทุนหุ้นระยะยาว กองทุนรวมที่สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้อีกเช่นกันสำหรับบุคคลธรรมดาได้ไม่เกิน 15% ของรายได้และไม่เกิน 500,000 บาทต่อปี มีการเพิ่มอกาสรับผลตอบแทนจากการลงทุนในหุ้นตัวนี้และเงินปันผลจากนโยบายของกองทุนหรือบริษัท โดยไม่ต้องลงทุนแบบต่อเนื่องในทุกๆ ปี กองทุนนี้เน้นให้สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้และเน้นการลงทุนในหุ้นสามัญที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และเน้นอยู่ในกลุ่ม SET50 หรือหุ้นตามกลุ่มอุตสาหกรรมเป็นต้น หรือกองทุนใน LTF ซึ่งอาจจะมีนโยบายการจ่ายเงินปันผล ซึ่งเหมาะกับผู้ลงทุนวัยทำงานที่ต้องอาสัยการลดหย่อนภาษีและต้องการที่จะลงทุนในตลาดหุ้น

Post a Comment

You must be logged in to post a comment.