การเงิน แฟรนไชส์ธุรกิจที่น่าลงทุน

แฟรนไชส์ธุรกิจที่น่าลงทุน
การทำเริ่มต้นธุรกิจนั้นไม่ใช่เรื่องยากและก็ไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับผู้ที่ต้องการมีธุรกิจเป็นของตัวเอง โดยที่สามารถมองข้ามความเสี่ยงในการทำการตลาดไปได้เล็กน้อย สำหรับผู้ที่สนใจในการซื้อเฟรนไชส์ต่างๆ นั้นไม่ควรคำนึงถึงเรื่องแบรนด์มากนั้นแต่มีอีกหลายปัจจัยที่คุณควรจะมองหามันอีกด้วย สิ่งที่ควรคำนึงถึงการซื้อแฟรนไชส์ที่คุณควรคำนึงถึงดังต่อไปนี้
• เงินทุน ถูกต้องแล้วว่า การคำนึงถึงเงินทุนนั้นเป็นเรื่องที่สำคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะไม่ว่าจะเริ่มธุรกิจอะไรนั้นเรื่องการเงินเป็นเรื่องที่สำคัญเพราะไม่เพียงแต่การซื้อแฟนรไชส์เท่านั้น แต่ยังต้องคำนึงถึงเงินทุนที่จะต้องลงทุนในอย่างอื่นอีกด้วย
• นโยบายของแฟรนไชส์ เมื่อคุณคิดจะลงทุนอะไรแล้วนั้นการศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายของแฟรนไชส์ต่างๆ นั้นมีข้อตกลงที่แตกต่างกันไปซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นจะขึ้นอยู่กับนโยบายของทางบริษัทอีกด้วย บางบริษัทจะขายขาดแฟรนไชส์ในครั้งแรกที่ซื้อ หรือจะขายแฟรนไชส์โดยที่จะต้องเสียค่าแฟรนไชส์แบบทำเนียมรายปี
• การดูแลหลังการขาย หลังจากที่ได้ซื้อแฟรนไชส์มาแล้วนั้นการดูแลหลังการขายซึ่งอาจจะควบคุมถึงการตลาดด้วยนั้นเป็นเรื่องที่สำคัญ แฟรนไชส์ที่มีบริการหลังการขายเช่น การทำการตลาดให้ การฝึกอบรมพนักงาน หรือการตรวจสอบมาตราฐานของสินค้าที่ติดมากับบริการหลังการขาย
• การบริการของแฟรนไชส์ เพราะการซื้อหรือใช้บริการแฟรนไชส์นั้นทุกอย่างล้วนแต่จะต้องใช้เงินในค่าบริการต่างๆ อีกด้วย หากแฟรนไชส์ของคุณมีบริการส่งสินค้าฟรีหรือการส่งสินค้าในระยะฟรีหรือครึ่งราคาในช่วงเวลาโปรโมชั่นเพื่อกำจัดค่าใช้จ่ายส่วนเกิน อีกด้วย

Post a Comment

You must be logged in to post a comment.